រឿង បិសាចកូរ៉ូណា រឿងនិទានខ្មែរ - Movie Animation Khmer Fairy Tales

231 Views
Published
រឿងនិទានខ្មោច បិសាចកូរ៉ូណា - Movie Animation Khmer Fairy Tales

Thank you for watching my video... I hope you like and subscribe​. I will make good video khmer Fairy Tales distribute to all people every day .If you think my video is good don't for get click like share and subscriber . If you want to contact me please
call 086427790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
សូម​អភ័យទោស​រាល់​ពាក្យពេចន៍​និង​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ដែល​ខ្ញុំ​និយាយ​ទៅមានការ​លើសលស់​និង​ខុស​ឆ្គង​ត្រង់​ប្រការ​ណាមួយ យើងខ្ញុំ​រីករាយ​នឹង​ទទូល​ការ​រិះគន់​ដើម្បី​ស្ថាបនា​ពីសំណាក់​អ្នក​ស្តាប់​ទាំង​អស់​គ្នា​។​សូមអរគុណ​
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. រឿងនិទាន កូនប្រុសខ្ញុំជាបងធំ . https://www.youtube.com/watch?time_continue=647&v=wQaYn_lPw8Q
2. រឿងនិទាន អ្នកណាជាអាប. https://www.youtube.com/watch?v=uI3eJKxE5D8
3. រឿងនិទាន ស្នេហា អីទេវេស. https://www.youtube.com/watch?v=oOxR0mmm0Hw
4. រឿងនិទាន កូនប្រុសពៅ. https://www.youtube.com/watch?v=wjgDwGqsqrk
5. រឿងនិទាន អូនម៉ាប់អន់ចរឹក. https://www.youtube.com/watch?v=0N0eATW8LoQ
6. រឿងនិទាន ចង់ឡើងកាលីប. https://www.youtube.com/watch?v=PlbPpKCNI44
7. រឿងនិទាន កូនប្រុសខ្ញុំទាំងពីរ។. https://www.youtube.com/watch?v=gLWBzbaHShM
8. រឿងនិទាន ចង់បានម្លេះ . https://www.youtube.com/watch?v=1X3wp0OxIMc
9. រឿងនិទាន ម្តាយខ្ញុំ . https://www.youtube.com/watch?v=nlN4sZa0oo0
10. រឿងនិទាន យល់ច្រលំ . https://www.youtube.com/watch?v=wBYmSmYM5yA

call 086427790 PAGE Khmer Nitern: https://www.facebook.com/KhNitern/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Category
Movies
Be the first to comment