Con Đường Xưa Em Đi Karaoke - Beat Chuẩn Nhạc Sống | Tone Nữ

158 Views
Published
Con Đường Xưa Em Đi Karaoke - Beat Chuẩn Nhạc Sống | Tone Nữ
Đăng ký kênh Sến Karaoke nhé !!! Link: http://goo.gl/pGaQk1
Facebook: http://fb.com/SenKaraoke
Website: http://senbolero.com
PHÒNG THU ÂM | Liên hệ: 0937.563.829 (Kao)
#senbolero #senkaraoke #nhacsong
-----*-*-----
Lời bài hát:

-----*-*-----
Category
Music
Be the first to comment